The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Diensten

Inbraakpreventie

d preventieU wilt zich veilig voelen in uw eigen woning of bedrijfspand? Bouwbedrijf Geurts beveiligt gebouwen met inbraakwerend hang- en sluitwerk dat is voorzien van een keurmerk.

Bouwbedrijf Geurts beschikt over gekwalificeerde preventieadviseurs. Dit houdt in dat wij u kunnen adviseren inzake het meest veilige hang- en sluitwerk voor uw woning of bedrijfspand. Hierbij worden de normen gehanteerd die door het Politie Keurmerk Veilig Wonen worden gesteld.

Preventieadvies

Het preventieadvies zal vervolgens - overzichtelijk weergegeven in een rapport - aan u worden toegezonden. Voor meer informatie over het politiekeurmerk kunt u terecht op https://www.politiekeurmerk.nl/.

Korting op premie inboedelverzekering

Nadat Bouwbedrijf Geurts het hang- en sluitwerk heeft aangebracht, wordt door een extern bureau gecontroleerd of aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan. Bouwbedrijf Geurts kan deze controle voor u regelen. Indien u het hele (bedrijfs)pand heeft beveiligd volgens de geldende voorschriften, ontvangt u een certificaat waarmee u korting kunt krijgen op de premie van uw inboedelverzekering. Neem vrijblijvend contact op met Bouwbedrijf Geurts en vraag naar uw mogelijkheden voor inbraakpreventie.

bouwend-nl-logo      mkb-logo

bouwgarant-logo      vca-logo

briefpapier logo

T (077) 373 29 30


I  www.bouwbedrijfgeurts.nl

Bouwbedrijf Geurts
Emmaplein 3
5932 ED Tegelen

industry Venlo 7330